Tips & Rigs

Fiska med Nettel Laken 2 v2

Nettel-laken 2 är en lös jiggkropp med curly tail och kan fiskas på många olika vis precis som en jigg. Som ett swimbait/tailbait, jiggas upp och ner fram på botten, grunt eller djupt. Snabbt eller långsamt. Personligen anser jag att jiggen fiskar som bäst när den vevas in långsamt. Det är långsamt och retligt förförande som den är tänkt att locka dom stora gäddorna till hugg.

 

Shallowrigg: Nettel-laken 2 kan riggas med shallowstinger och två trekrokar med ca 5cm avstånd mellan varje.

 

 

Jiggskalle/skruvskalle: Nettel-laken 2 kan även riggas med skruvskallar för att fiska djupare. Till skruvskallen rekommenderas två trekrokar i ett stingertackel på magen. Jiggskalle kan också användas och ger bra krokningsförmåga.

 

Slamkryparen: Ett sätt att rigga laken för att fiska djupt oich undvika att fastna i grejs på botten är att rigga den a la "slamkrypare". Ett skruvhuvud monteras fritt från linan och beteslåset på undersidan av jiggen för att ge en rejäl låg tyngdpunkt. Jiggen riggas sedan med ett shallowtrackel där trekroken/krokarna fästs på ryggen istället för magen. Tack Emil Tidstrand för tipset.